ראשית קריאה: 1 – שליירמאכר

איתן אברמוביץ • 7.9.2020

בשיעור עסקנו בהגותו ההרמנויטית של שליירמאכר, במחקר ההסטורי ובקפיצה ההשערתית אל עולמו הפנימי של המחבר.