ראשית קריאה: 4 – גדמר ב, המסורת והסמכות של הטקסט

איתן אברמוביץ • 8.11.2020

חלק שני בהגותו ההרמנויטית של גאדמר, על החשיבות של הסמכות של הטקסט להצלחת הפרשנות, ועל היחס של רעיון זה לתורה שבעל פה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435