ראשית קריאה: 5 – גדמר ג, השימוש בטקסט

איתן אברמוביץ • 16.11.2020

חלק שלישי בהגותו של גדמר, על החשיבות של השימוש בטקסט כחלק מהבנתו ושילובו בעולם הקורא.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435