ראשית קריאה: 6 – גדמר ד, שאילת שאלות

איתן אברמוביץ • 22.11.2020

חלק אחרון בהגותו ההרמנויטית של גדמר, על שאלת שאלות כחלק מיצירת האופק לפרשנות, ועל הממד הקיומי שהן מייצרות בטקסט.