ראשית קריאה: 7 – סטרוקטורליזם ופרשנות

איתן אברמוביץ • 28.11.2020

הסטרוקטורליזם ניגש לטקסט במערכת מובנית של משמעות, מבוא לגישה ודוגמאות מהרב שג"ר לשימוש בה בחלק בלימוד ההלכה.