ראשית קריאה: 8 – פוסטסטרוקטורליזם ואינטרטקסטואליות

איתן אברמוביץ • 6.12.2020

הסבר הפיתוחים שעשה הפוסט-סטרוקטורליזם לסטרוקטורליזם שלפניו ודוגמאות של שימוש בגישה בעולם חקר מדרשי ההלכה.