ראש השנה – התגלות וצמצום

אריק שיפמן • תשס"ט

הדין של ראש השנה מביא איתו שני פנים, פנים של ריחוק ופנים של קירבה. בחינה של פנים אלו ושילובם יחד.