ראש השנה, פורים ועקרון אי הוודאות

הרב יאיר דרייפוס • ט אדר א' תשע"ו

קריאה בדרשת פורים של ה'נתיבות שלום', על האפשרות לחרוג מהדטרמיניזם ולשנות את גזר הדין.