ראש, עקב, כף

אריאל ברטוב • תשס"ח

מבטו של הרב קוק מתמקד בנקודות המפגש, המגע והאחיזה שבין האחים – הראש, העקב וכף הירך. על מאבק ורעות בעקבות הראי"ה. שיח לשבת וישלח.