רגיל בנר – לקראת חנוכה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ה

לימוד לקראת חנוכה בנושא הנר ועצמיות

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435