זוגיות ופנימיות התורה 13: רחל ולאה, חווה ולילית

הרב אלחנן ניר • כג טבת תשע"ו

עיון בכתבי האר”י, בעקבות היחס בין נשותיו של יעקב לנשותיו של אדם הראשון.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435