זוגיות ופנימיות התורה 13: רחל ולאה, חווה ולילית

הרב אלחנן ניר • כג טבת תשע"ו

עיון בכתבי האר"י, בעקבות היחס בין נשותיו של יעקב לנשותיו של אדם הראשון.