רחל ולאה 8

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

כ”ב תמוז

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435