רחל ולאה 6

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

א’ תמוז

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435