רחל ולאה 16

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

כ”ג חשוון

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435