רחל ולאה 11

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

י”ב אלול

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435