ר"ן והרמב"ם

זוהר מאור • תש"ע

שיעור 14 בזמן חורף.