ר"ן ורמב"ם

זוהר מאור • תש"ע

שיעור שלישי בזמן חורף. על היחס לגלגולים ולאחדות החומר ההיולי.