רציתי את כל החיים

גדי פישר • תשס"ט

את חטא העגל ניתן לקרוא, לא רק כנפילה, אלא גם כרצון להתקרב לקב”ה וניסיון לגרום לקב”ה להתקרב אלינו. שיח לשבת כי תשא.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435