ר' צדוק לימים הנוראים 3

איתן אברמוביץ • תשע"ג

לימוד דרשה על שינה והתעוררות, המכוונת לימים נוראים מינוריים.