רשע מה הוא אומר

יעקב מאיר • 

יחיד מול ציבור

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435