ר’ נחמן והרמב”ם

זוהר מאור • תש"ע

שיעור 19

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435