שארות ומשפחת אם

הרב נעם סמט • ז אדר א תשע"ו

שיעור שישי בלימוד פרק ‘יש נוחלין’: עיון בהמשכה של הסוגיה – הדיון על זהות ה’שארו’ המכניס אנרגיות אחרות לסוגיה, על התפתחותו של המדרש, בעקבות מקורות מקבילים, ועל חלק האגדתא של הסוגיה המציף את משפחת האם.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435