שופטים וזקנים

ר' נועם סמט • תשס"ז

החזרה בסוף פרשתנו אל מעמד הר סיני מלמדת אותנו על צד שונה ונוסף בהנהגת ישראל. שיח לשבת פרשת משפטים.