שופר

אורי בן דוד • תשס"ז

הכל מסביבנו הוא מנגינה אחת גדולה, מכוונת לעיתים יותר ולעיתים פחות. היכולת לגעת במישהו או במשהו באמת, תלויה בניגון התו הנכון, הצליל המכוון. זהו צליל השופר.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435