שופר

אורי בן דוד • תשס"ז

הכל מסביבנו הוא מנגינה אחת גדולה, מכוונת לעיתים יותר ולעיתים פחות. היכולת לגעת במישהו או במשהו באמת, תלויה בניגון התו הנכון, הצליל המכוון. זהו צליל השופר.