ייחוד גוף ונשמה 1: סולם יעקב

הרב יאיר דרייפוס • ה' כסלו תשע"ו

פתיחת תוכנית בשחר אבקשך, מחשבות על חלום סולם יעקב, ועל הגוף כסולם, בעקבות פרשת השבוע והזוהר שעליה.