שיחה וישב

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

ייחוד גוף ונשמה – תענית המחיה את הימים