שיחה וישלח

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

ייחוד גוף ונשמה – אכילה, הנאה ושביעה

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435