שיחה יט כסלו

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

ליט כסלו

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435