שיחה לאלול – לקראת פתיחת הזמן

הרב שג"ר • 

שיחת הרב שג"ר לאלול התשס"ה, לאחר ההתנתקות. על הזמן והמחזוריות, ועל האבלות שיכולה להוביל אל חידוש הברית