שיחה ליום העצמאות תשס”ז

הרב שג"ר • תשס"ז

האירועים שעברו על המדינה בשנתיים האחרונות מעלים ביתר שאת את השאלות: כיצד נממש במדינה את הברכה והשראת השכינה? מהו אופיה של הגאולה אליה אנו כמהים? ומאין תצא התורה החדשה?

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435