שיחה לפרשת אמור

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

א’ אייר

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435