שיחה לפרשת בא

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

הוויה של תורה והוויה של אדמה – לחודש שבט

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435