שיחה לפרשת בהעלותך

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

יז’ סיוון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435