שיחה לפרשת בהעלותך

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

יז' סיוון.