שיחה לפרשת בלק

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

ה תמוז

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435