שיחה לפרשת בלק

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

ט"ו תמוז