שיחה לפרשת במדבר

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

כב אייר