שיחה לפרשת וארא

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

ליארציי”ט של אדמו”ר הזקן – כד טבת

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435