שיחה לפרשת ויחי

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

ביקש יעקב לגלות את הקץ. למה זה לא הלך לו?