שיחה לפרשת ויצא

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

ה' כיסלו.