שיחה לפרשת ויקרא

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

ד אדר ב

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435