שיחה לפרשת וירא

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

יג’ תשרי.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435