שיחה לפרשת וירא

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

יג' תשרי.