שיחה לפרשת וירא

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

שיחה פרשת וירא. על האורח