שיחה לפרשת וירא

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

שיחה פרשת וירא. על האורח

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435