שיחה לפרשת וישלח

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

יב' כסלו.