שיחה לפרשת חיי שרה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

כ חשוון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435