שיחה לפרשת חקת

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

ח’ תמוז

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435