שיחה לפרשת כי תבוא

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

טז’ אלול.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435