שיחה לפרשת כי תבוא

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

הרב שג"ר על רבי נחמן, תשובה על התשובה, שיעור 3. י"ט אלול.