שיחה לפרשת לך לך

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

לפרשת לך לך. ו במרחשון