שיחה לפרשת לך לך

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

לפרשת לך לך. ו במרחשון

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435