שיחה לפרשת משפטים

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

כג שבט.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435