שיחה לפרשת נח

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ג

ב’ חשוון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435